Wpływ – określa łączny procentowy udział w rynku stacji, w których danego poranka lub wieczora wystąpili przedstawiciele poszczególnych środowisk politycznych.