Obecność – określa procentowy udział przedstawicieli danego środowiska politycznego wśród wszystkich gości zapraszanych do analizowanych audycji – liczony oddzielnie dla pasma porannego i wieczornego.